Uuring: kolmveerand Eesti kodanikest pooldab õigust algatada referendumeid

PRESSITEADE

29. veebruar 2020

75% Eesti kodanikest tahab rahvale põhiseaduslikku õigust algatada rahvahääletusi, selgub sihtasutuse Terve Rahvas tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud küsitlusest.

Küsimusele, kas pooldate põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi, vastas „jah“ või „pigem jah“ 75% küsitletutest. „Ei“ või „pigem ei“ vastas 15% ning „ei oska öelda“ 10%. Uuringus küsitleti 1002 inimest ajavahemikus 18.-25. veebruar 2020.

Sihtasutuse Terve Rahvas nõukogu esimehe Jaak Valge sõnul näitavad kõik viimastel aastatel tellitud avaliku arvamuse uuringud selgelt, et suur enamus Eesti elanikest soovib aktiivsemalt ühiskonnaelus kaasa rääkida.
“Kui rahvaalgatusele ja referendumitele seada arukad künnised, siis ei vastandu otsedemokraatia esindusdemokraatiale, vaid toetab seda. Põhiseaduses ette nähtud õigus algatada siduvaid rahvahääletusi täiustaks Eesti riigikorraldust ning muudaks meie ühiskonda sidusamaks,“ ütles Valge.

Sihtasutuse Terve Rahvas tegevjuht Joonas Laks osutab, et rahvahääletused on kasulikud seadusandlike ummikseisude puhul. „Muu hulgas aitavad rahvahääletused otsustada selliste küsimuste üle, kus eraldusjoon ei lähe mööda erakondade ideoloogiaid, näiteks Rail Baltic või Eesti metsade majandamise ulatus,” ütles Laks.

SA Terve Rahvas on erakondadeülene kodanikuühendus, mille eesmärk on rahva poolt algatatavate õiguslikult siduvate rahvahääletuste võimaluse taastamine Eesti põhiseaduses ja seadustes.

Lisainfo:

Jaak Valge
SA Terve Rahvas nõukogu esimees
Tel 508 8727

Joonas Laks
SA Terve Rahvas tegevjuht
Tel 564 79412