Missioon

Taastada Eesti Vabariigi esimestes põhiseadustes ettenähtud rahvaalgatuse ja rahva algatusel toimuva rahvahääletuse institutsioonid.

Eesmärk

Rahva poolt algatatavate õiguslikult siduvate rahvahääletuste võimaluse taastamine Eesti põhiseaduses ja seadustes.

Tegevus

Rahvahääletusega seostuvate seaduste ja määruste välja töötamine ja algatamine. Rahva teadlikkuse tõstmine seminaride, koolituste, kampaaniate ja infomaterjalide kaudu.

 

Terve Rahvas SA järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.