Pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole

SA Terve Rahvas saatis valitsuskõnelusi pidavate erakonna juhtidele pöördumise, millega tehakse ettepanek lisada koalitsioonileppesse ka punkt, millega taastatakse Eestis põhiseaduses rahvaalgatuse võimalus.

***

Väga austatud Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna!

Pöördume teie poole seoses käimasolevate kõnelustega uue valitsuse moodustamiseks.
SA Terve Rahvas mõistab neid põhjusi, mis on viinud praeguse kriisini ja mille üheks tõukejõuks on inimeste pettumus oma võimalustes riigiasjades kaasa rääkida. Me tervitame soovi tuua riigivalitsemisse otsustav pööre, Eesti elu sisuliselt edendada ja anda kogu Eestile uus hingamine.
Tuginedes teie erakondade programmidele, milles tõdetakse vajadust hoida demokraatlike väärtusi, väärtustada osalusdemokraatiat, parandada inimeste võimalusi osaleda riigivalitsemises ning muuta riik paindlikumaks ja inimlähedasemaks, kaasates otsustusprotsessidesse ka kodanikud ja nende ühendused, peab SA Terve Rahvas väga oluliseks, et arendatakse edasi üht osalusdemokraatia kõige tähtsamat instrumenti, kodanike õigust algatada ise seaduseelnõusid ja rahvahääletusi. See võimalus sisaldus meie varasemates põhiseadustes, see vastab igati Eesti demokraatlikele traditsioonidele ja muutub aina enesestmõistetavamaks kaasaegses, kodanike algatust väärtustavas ühiskonnas.
SA Terve Rahvas kutsub teid üles kirjutama oma koostööleppesse ka punkt Eesti põhiseaduses rahvaalgatuse võimaluse taastamise kohta, et tagada kõrgema võimukandja õigus reaalselt riigi valitsemises kaasa rääkida. Praegu sätestatud kollektiivse pöördumise esitamise võimalus Riigikogule, mis tulenes Rahvakogu ettepanekuist, on osutanud, et esitatud petitsioonid pole enamasti sisulise tulemuseni jõudnud ja tegemist on pooliku meetmega, mis on loonud osalus- ja otsedemokraatiast petliku ja eksitava mulje. Rahva algatatud petitsioon on paraku muutunud PR-kampaaniate töövahendiks, mis toob küll teemale tähelepanu, kuid ei pruugi viia lahenduseni. Selline tegevus pigem suurendab rahva võõrandumist ja naeruvääristab rahva osalust otsustusprotsessides.
SA Terve Rahvas on veendunud, et rahvaalgatus siduvate rahvahääletuste korraldamiseks on oluline meede, mis toetab esindusdemokraatiat, taastab inimese usalduse riiki ja aitab ületada võõrandumist.
Kõigi nende sihtide edendamiseks oleme valmis teiega kohtuma ja lahenduste leidmiseks kaasa rääkima.

Sihtasutus Terve Rahva nimel:
Kaja Kumer-Haukanõmm
Andrei Hvostov
Markus Järvi
Joonas Laks
Ülo Mattheus
Kalle Pilt
Emil Rutiku
Jaak Valge
Toomas Vooglaid
Varro Vooglaid