Riigipöörde aastapäev

12. märtsil möödub järjekordselt Pätsi-Laidoneri poolt 1934. aastal korraldatud riigipöörde aastapäev. Sedakorda on tegemist selle kahetsusväärse ja kurva sündmuse juubeliaastaga, sest pöördelistest sündmustest möödub täpselt 90 aastat.

(Otse)Demokraatia Šveitsis

Šveits on üks vähestest otsedemokraatliku riigikorraldusega, mõlemas maailmasõjas neutraalseks jäänud väikeriik, mis on seni käitunud maailmapoliitilistes küsimustes suurriikide jaoks sageli kaunis isepäiselt. Kas selles riigis viljeldav otsedemokraatia võib olla selle …

Jaak Valge: Vastutustunde võimalikkusest

Õiguskantsler Ülle Madise arutleb oma essees “Kodanikuõilsuse võimalikkusest” mängurluse ja vastutustunde üle poliitikas. Õiguskantsler leiab, et valemängu kõigis tema avaldumisvormides tuleks põlata ja kodanikuõilsus au sisse tõsta. “Tabanud kedagi teadlikult …