Rahval on õigus algatada referendumeid nii Eestis kui Kataloonias.

Terve Rahvas: rahval on õigus algatada referendumeid nii Eestis kui Kataloonias.

Otsedemokraatia edendamise sihtasutus Terve Rahvas leiab, et Kataloonia põlisrahval on oma ajaloolisel kodumaal võõrandamatu õigus otsustada oma maa suveräänsuse ja iseseisvuse üle.

Terve Rahvas avaldab kahetsust, et veel 2005. aastal alanud ja demokraatlike protseduure järginud protsess jõudis Hispaania keskvõimude venitustaktika ja praeguse keskvalitsuse jõusammude tõttu plahvatusohtlikku vastasseisu, mis ei tee au ühelegi demokraatlikule ühiskonnale, ja on eriti häbiväärne Euroopas. Mõttevabadus ja väljendusvabadus on tingimusteta vabadused ja nendest brutaalne ülesõitmine on vastuolus nii demokraatia elementaarsete põhimõtetega kui ka rahvaste õigusega enesemääramisele.

Terve Rahvas peab Hispaania keskvalitsuse tegevust Kataloonias väljakuulutatud referendumi ärajätmiseks ebaõnnestunuks ja taunib otsustavalt Hispaania jõustruktuuride käitumist 1. oktoobril Kataloonias. Rahva arvamust tuleb austada ja oma arvamust rahumeelselt väljendama tulnud rahvast tuleb kohelda täie respektiga.

SA Terve Rahvas näeb Hispaanias tänaseks juhtunus hoiatavat tähelepanu juhtimist sellele, et kord vastuvõetud põhiseaduslikud dokumendid ja deklaratsioonid vajavad – kui täiuslikud nad ka ei tundu – aeg-ajalt kriitilist ülevaatamist ja vajadusel õigeaegset täiendamist.

Seoses sellega tuletame meelde, et käesoleva aasta alguses on SA Terve Rahvas välja töötanud eelnõu, mille kohaselt tuleb Eesti Vabariigi põhiseadust muuta nii, et nõutud tingimuste täitmise korral on rahva algatatud referendumi korraldamine kohustuslik ja selle tulemus siduv. SA Terve Rahvas on seisukohal, et see vastab põhiseaduse sättele, mille kohaselt on Eesti Vabariigis kõrgeima riigivõimu teostajaks rahvas. Eelnõuga saab tutvuda sihtasutuse kodulehel, aadressil http://terverahvas.ee/eelnou tekst/ Sihtasutus on valmis selles küsimuses koostööks valitsuse ja parlamendiga, et jõuda lahenduseni, mis vastab Eesti Vabariigi põhiseadusele ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele.

SA Terve Rahvas nõukogu
2.10.2017

Lisainfo. Jaak Valge, 5088727

Terve Rahvas SA

Joonas Laks 56 479 412, joonas.laks@gmail.com
päringud: info@terverahvas.ee