SA Terve Rahvas: Rail Baltic tuleb panna rahvahääletusele!

Tartus 20. oktoobril otsedemokraatia konverentsi pidanud SA Terve Rahvas on seisukohal, et rahva jaoks olulised küsimused tuleb avalikult läbi arutada ja panna seejärel rahvahääletusele. Üheks niisuguseks küsimuseks on Rail Balticu ehitus ja trassivalik.

jaak-valge-konverents-201016-img_6481

Sihtasutuse toimkonna liikme, ajaloolase Jaak Valge sõnul kerkis Rail Balticu teema üles mitmes konverentsi ettekandes, milles kritiseeriti viisi, kuidas raudtee planeerimist ellu viiakse ja mis tahes vastuargumente valitsuse poolt kavandatud trassivalikule maha surutakse. „Me kindlasti ei võta seisukohta, missugune lahendus on õige, kuid leiame, et nii olulises küsimuses nagu seda on Eesti ühiskonda lõhestav gigantlik raudteeprojekt tuleb see teema põhjalikult läbi vaielda, ära kuulata nii poolt kui ka vastuargumendid ühe või teise otsustuse suhtes ning korraldada trassi valiku või kogu projektist loobumise küsimuses rahvahääletus,“ ütles Valge.

SA Terve Rahvas avalduses märgitakse, et kogu Eestit ja selle elanikkonda puudutavaid küsimusi ei saa lahendada tehnokraatlikult, planeerides tehisrajatise otse keset inimeste elu ja tegemisi, ilma nende nõusolekut küsimata.

„Rahvahääletus oleks tulnud korralda juba ammu enne trassi valikut ja planeerimistöid ning selle rahastamisega seotud otsustusi, et mitte seada tehtavad valikuid neist otsustustest sõltuvusse ja selle kaudu suruda teised arvamused maha, nagu see on praegu kujunenud,“ märgitakse avalduses.

SA Terve Rahvas leiab, et ühiskonda ei saa juhtida jõumeetodil, rahva enamuse tahet välja selgitamata ja vastuargumente maha surudes. See on autokraatliku, ennast kehtestava riigivõimu tunnus ega sobi kokku demokraatia alusprintsiipidega.

SA Terve Rahvas leiab, et sellised otsustusmehhanismid kallutavad Eesti ühiskonda demokraatiast kõrvale ja need tuleb selgelt teadvustada, et need ei muutuks normiks ja neid oleks võimalik edaspidi vältida.
Lisatud avalduse terviktekst.

****
Otsedemokraatia sihtasutus Terve Rahvas avaldus: Rail Baltic tuleb panna rahvahääletusele!
Tartus 20. oktoobril otsedemokraatia konverentsi pidanud SA Terve Rahvas on seisukohal, et rahva jaoks olulised küsimused tuleb avalikult läbi arutada ja panna seejärel rahvahääletusele. Üheks niisuguseks küsimuseks on Rail Balticu ehitus ja trassivalik.

Valitsus on otsustanud rajada uue raudteekoridori Pärnu-Ikla suunal, kuna see on väidetavalt odavam ja vastab paremini planeeritud eesmärkidele, kuid avalikkuses on kõne all ka alternatiiv rajada Rail Baltic olemasoleval trassil Tartu-Valga suunal, kuna see korrastaks Eesti ühiskonda ja majandusse juba hästi integreerunud raudteevõrgu, mis arvestab oluliselt Eesti elanike huve ega oled suunatud vaid isoleeritud transpordikoridori loomisele.

SA Terve Rahvas ei võta seisukohta kummagi Rail Balticu trassikoridori suhtes, kuid on seisukohal, et nii olulises küsimuses nagu seda on Eesti ühiskonda lõhestav gigantlik raudteeprojekt tuleb see teema ühiskonnas põhjalikult läbi vaielda, ära kuulata nii poolt kui ka vastuargumendid ühe või teise otsustuse kasuks ning korraldada trassi valiku või kogu projektist loobumise suhtes rahvahääletus.

Selliseid küsimusi ei saa lahendada tehnokraatlikult, planeerides tehisrajatise otse keset inimeste elu ja tegemisi, ilma nende nõusolekut küsimata.

Rahvahääletus oleks tulnud korralda juba ammu enne trassi valikut ja planeerimistöid ning selle rahastamisega seotud otsustusi, et mitte seada tehtavad valikuid neist otsustustest sõltuvusse ja selle kaudu suruda teised arvamused maha, nagu see on praegu kujunenud.

SA Terve Rahvas leiab, et ühiskonda ei saa juhtida jõumeetodil, rahva enamuse tahet välja selgitamata ja vastuargumente maha surudes. See on autokraatliku, ennast kehtestava riigivõimu tunnus ega sobi kokku demokraatia alusprintsiipidega.

SA Terve Rahvas leiab, et sellised otsustusmehhanismid kallutavad Eesti ühiskonda demokraatiast kõrvale ja need tuleb selgelt teadvustada, et need ei muutuks normiks ja neid oleks võimalik edaspidi vältida.

SA Terve Rahvas
20. oktoober 2016