Tule Iseseisvuspäeval, 24.veebruaril, kell 15.00 Tallinnasse Tammsaare parki kõnekoosolekule!

Tule ja nõuame koos RAHVAALGATUSE seadust, et kodanikud saaksid reaalselt kaasa rääkida Eesti jaoks tähtsates küsimustes nagu Rail Baltic, pagulaspoliitika ja teistel olulistel teemadel.

Sõnavõttudega astuvad üles kõnelejad Tallinna Rahvuslaste Klubist (Jaan Hatto, Martin Ojap, Hannes Vanaküla) ja Sihtasutusest Euroopa Rahvusrinne (Kristiina Ojuland).  Lisaks veel Tiit Madisson ja Jaak Madison.

Kõnekoosolekule järgneb rahvaalgatusmarss Toompeale.

Kutsujad:

Tallinna Rahvuslaste Klubi, Jaan Hatto

SA Euroopa Rahvusrinne, Kristiina Ojuland

Lisateave rahvaalgatusest ja rahvaalgatusmarsist: http://rahvaalgatusmarss.blogspot.com

rahvaalgatust nõuame

Selgitav artikkel:

  1. veebruaril algusega kell 15.00 korraldab Rahvuslaste Tallinna Klubi (RTK) avaliku kõnekoosoleku Tammsaare pargis, millele järgneb marss Toompeale ja tagasi.

 Antud aktsiooni on klubi korraldanud juba aastast 2012, osutades vajadusele kehtestada rahvaalgatusseadus, nagu see oli sätestatud esimese Eesti Vabariigi 1920. aastast pärit põhiseaduses. RTK on 2009. aastal loodud ja rahvuslikult meelestatud inimesi koondav ühendus. Klubi on korraldanud miitinguid, protestiaktsioone ning teinud teavitustööd võimalikest ohtudest ja mõjudest, mis puudutavad Eesti suveräänsuse küsimusi. Olles seadnud eesmärgiks kodanikkonna harimise, annab klubi välja ka ajalehte „Rahvuslik Teataja“, mis praegugi ilmub perioodiga kord kuus. Seejuures tutvustavad kõnekoosolekul ülesastujad erinevaid Eesti kitsaskohti, andes võimaluse kõikidel kohalviibijatel luua tutvusi võimalike mõttekaaslastega. Samuti on võimalik soetada „Rahvusliku Teataja“ viimaseid numbreid RTK liikmete käest. Kuna olud on pidevalt muutuvad ja poliitilised sündmused vajavad pidevat kohanemist, otsustas RTK ka käesoleval aastal lisada antud aktsiooni raamesse Euroopa Liidu poliitika ja pagulasküsimuse. On selgunud, et teatud teemasid käsitledes, ei suuda peavoolu poliitilised tasandid enam vältida vastaste halvustamist. See tähendab seda, et oleme jõudnud sildistamise ajastusse, kus kõik, kes räägivad nullkvoodist või EL-i läbikukkunud pagulaspoliitikast, tituleeritakse juba eos,  kas harimatuteks, tagurlikeks või stagneerunud väärtushinnangutega inimesteks. Seepärast tahab RTK juhtida tähelepanu sellele, et EL võib sisuliselt muutuda Nõukogude Liiduga samalaadseks moodustiseks, mille tänapäevane musternäidis on Kremli propagandasüsteem.

 Seetõttu soovib Rahvuslaste Tallinna Klubi 24. veebruari kõnekoosoleku ja marsiga avaldada solidaarsust nendele inimestele, kes on langenud vasakäärmuslikult meelestatute stigmatiseerimise, sildistamise või muul viisil halvustamise osaliseks.