Valitsuse rahvaalgatuse idee on poolik!

Otsedemokraatiat edendav sihtasutus Terve Rahvas toetab valitsuse soovi anda eelnõude algatamise võimalus ka rahvale kui selleks on kogutud 10 tuhat allkirja, kuid leiab, et see on siiski vaid pisike samm sisuliste muutuste suunas ja üksnes eelnõude algatamise õigus ei loo rahvale kuigi avarat võimalust poliitilistes otsustusprotsessides kaasa rääkida.

Toomas Vooglaid

„See ei anna mitte midagi olemasolevale korrale juurde! Praegu saab seaduse algatada Riigikogu iga liige. Miks peaks keegi kulutama vahendeid ja aega selleks, et koguda 10 000 allkirja, kui tal pole Riigikogus niigi palju toetust, et ükski saadik pakutavat eelnõud ei taha esitada? Peale lihtsalt seaduse algatamise ju mitte midagi ei lisandu. Praegu avalikustatud kava kohaselt peaks selline eelnõu läbima Riigikogu menetluse, kus miski ei taga, et eelnõu jõuab ka vastuvõtmiseni või et see vastuvõtmise järel vastab ka algatajate ootustele. Me oleme seisukohal, et nii Riigikogu poolt vastu võetud, kuid ka tagasi lükatud seadus peaks minema edasi rahvahääletusele, ja lõpliku hinnangu sellele peaks andma seega rahvas,“ ütles Toomas Vooglaid.

SA Terve Rahvas juhataja Joonas Laksi sõnul on sihtasutus seisukohal, et rahvahääletuse korras peaks saama otsustada ka olulisi riigielu küsimusi, ja kui need vormistada Riigikogule esitatava eelnõuna, oleks ilmselgelt loogiline, et lõplik otsus sellise eelnõu suhtes langetatakse rahvahääletusel.

„Valitsuse kava kohaselt võib ju kümme tuhat inimest Riigikogule eelnõu esitada, kuid esiteks ei ole kümme tuhat inimest siiski kogu rahvas, ning teiseks, rahva algatusest ja rahva otsustamisest saab kõnelda ikkagi vaid siis, kui otsustamine toimub rahvahääletusel,“ ütles sihtasutuse nõukogu esimees ja ajaloolane Jaak Valge.

“SA Terve Rahvas on teiste riikide kogemusi analüüsides töötanud välja eelnõu, mille kohaselt oleks rahvaalgatuse korras algatatud eelnõu panek referendumile kohustuslik. Ka näeb sihtasutuse eelnõu ette Riigikogu vastutuse selles protsessis, sätestades, et kui Riigikogu poolt vastu võetud seadus lükatakse rahvahääletusel tagasi või kui Riigikogu poolt tagasi lükatud seadus võetakse rahvahääletusel vastu, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.“

SA Terve Rahvas on seisukohal, et just see näitaks rahvahääletuse ülimuslikkust ja vastaks põhiseaduse sättele, mille kohaselt on kõrgeima võimu kandja rahvas.

SA Terve Rahvas eelnõuga saab tutvuda sihtasutuse kodulehel, aadressil http://terverahvas.ee/eelnou-tekst/ Sihtasutus on valmis selles küsimuses koostööks valitsusega, et jõuda lahenduseni, mis tõepoolest ja sisuliselt vastab otsedemokraatia põhimõtetele.